Počítačový posturograph STP-03

Dodavatel již Postulograph nevyrábí, není možné ho zakoupit!

(Short English version of this text)

Vzhled

Posturograph

Anotace

 • Stabilometrie podle Romberga s frekvenkční analýzou a rehabilitací (biofeedbackem)
 • Pro objektivní a opakovatelné diagnostikování periferních i centrálních poruch rovnováhy s fourierovou frekvenční analýzou pohybu těžiště pacienta. Zobrazování pohybů těžiště na monitoru v realném čase.
 • Pro diagnostické použití v ORL, neurootologii, klinické neurologii, profesní medicíně a při rehabilitaci.
 • Pro léčebné použití v klinické medicíně a rehabilataci.
 • Pro aktivní trénink při léčení a rehabilitaci rovnovážných poruch a pro koordinační testy.

Teorie

Doktor Mojmír Lejska z brněnské společnosti AUDIO-fon centr s.r.o. mi laskavě dovolil použít jeho práci Komplexní řešení závraťových stavů funkčními metodami

Technické parametry

Rozměry 420 x 420 x 65 mm
Hmotnost 17.5 kg
Zatížení 15 až 150 kg
Napájení 230 V / 50 Hz
Řízení a přenos dat Přes standardní sériové rozhraní RS232 je ovládán mikroprocesor plošiny s AD-převodníkem, údaje z plošiny jsou posílány zpět na totéž rozhraní.
Měřící doba Do 120 sekund volně volitelná
Přizpůsobení polohy Po skončení měření se automaticky vypočítá průměrná hodnota polohy těžiště a naměřená trajektorie se vystředí vůči tomuto bodu.
Rehabilitace Staticka rehabilitace - pacient se snaží udržet bod, představující jeho těžiště, ve středu obrazce.
Dynamická rehabilitace - Pacient se musí strefovat bodem, představujícím jeho těžiště, do zadaných bodů. Uživatel si může nadefinovat rehabilitační vzory (postupy) podle svých požadavků. V nové verzi software bez omezení počtu bodů nebo počtu vzorů. Zadaná skupina bodů se může až 999-krát opakovat.
Archivace údajů Automatické ukládání údajů o pacientech a uskutečněných měřeních do databází formátu Paradox. Možnost vyhodnocení výsledků metodami SQL dotazů.
Hardwarové požadavky Počítač PC IBM-kompatibilní, na pevném disku minimálně 50 MB volného místa, procesor 486DX nebo Pentium, operační paměť minimálně 16 MB, operační systém Windows 95 nebo NT, jeden volný COM port.
Software Součástí dodávky je obslužný software
Cena přístroje 88.000 Kč

Zobrazení při diagnostice

Trajektorie pohybu těžiště Zobrazení trajektorie pohybů těžiště v souřadném systém x-y pro otevřené a zavřené oči. Zobrazení vektorů pohybu a obálek těchto vektorů.

 

Fouriérova analýza Harmonická analýza pohybu těžiště fourierovým rozvojem pro pohyb v osách x a y pro otevřené a zavřené oči.


Zobrazení při rehabilitaci

Statická rehabilitace Zobrazení při probíhající statické rehabilitaci - obrazec může mít tuto podobu nebo vzhled klasického terče s deseti kružnicemi

 

Dynamická rehabilitace Zobrazení při probíhající dynamické rehabilitaci - byl zvolen pouze jednoduchý vzor se čtyřmi cílovými body.


Obslužný software

Neregistrovaná verze
Program Posturograph je dodáván jako součást stabilometrické plošiny. Umožňuje základní měření dle Romberga a rehabilitační cvičení.

Registrovaná verze
Registrací software odblokujete množství dalších funkcí, které program obsahuje:
 • Export dat do formátu csv (vhodného např. pro Excel).
 • SQL dotazy (vhodné pro statistiky, součty, ...).
 • Grafy časových průběhů měření a rehabilitace.
 • Měnit rodné číslo pacienta.
 • Nastavovat a provádět vlastní posloupnosti měření (kromě Romberga).

Borland Database Engine (BDE)
Databázová podpora, kterou musíte mít, aby program POSTUROGRAPH fungoval. Na základě mnoha žádostí jsem instalaci rozdělil na BDE a vlastní program, současně jsem celou instalaci rozdělil na menší soubory, které jsou v podstatě "zazipované" instalační diskety. Napřed nainstalujte BDE a potom POSTUROGRAPH.
BDE stáhněte zde

Posturograph verze 3.0.2
Aby správně fungoval, musíte mít nainstalováno BDE verze 5.x.
Novinky:
 • Doplněna uživatelsky definovaná měření - libovolné posloupnosti nastavených měřících kroků.
 • Doplněna možnost zadání mezí pro jednotlivá měření a jejich zobrazování ve výsledcích.
 • Při hledání pacienta lze vyhledávat podle začátků položek.
 • Při výběru pacientů lze filtrovat seznam podle začátků položek.
 • Přejmenovány skupiny na jednotlivých formulářích, aby bylo jasné, že jde o různé skupiny v rámci programu.
 • Umožněna změna rodného čísla.
 • Volitelná kontrola formátu rodného čísla (dělitelnost 11).
 • Volitelné zobrazování trajektorie pohybu bez vycentrovaného těžiště.
 • Frekvenční analýzu pohybu lze zobrazit ve formě tabulky.
 
Kompletní program
Disk 1 programu Posturograph (1377 kB)
Disk 2 programu Posturograph (312 kB)
 
Upgrade z verze 2.2
Disk 1 upgrade (1381 kB)
Disk 2 upgrade (306 kB)

Posturograph verze 2.2.4
Vlastní obslužný program stabilometrické plošiny. Aby správně fungoval, musíte mít nainstalováno BDE verze 5.x.
Disk 1 programu Posturograph (1375 kB)
Disk 2 programu Posturograph (543 kB)

Reklamní leták Posturographu
Můžete sami si vytisknout leták s hlavními údaji o posturographu ve formátu Acrobat Reader 4.
Leták