Aladin LOG Editor

Popis programu - english version, Deutsche Version

Program Aladin LOG Editor je potápěčský software, který slouží k podpoře dekompresního počítače Aladin od firmy Uwatec. Pracuje pod 32-bitovými operačními systémy Windows (W95/W98/NT) a slouží k práci se soubory LOG z Datatraku pro DOS nebo Windows, umožňuje konvertovat různá kódování češtiny, editovat všechny položky, má vylepšený tisk deníku, zobrazuje graf ponoru, spočítá rozšířenou komplexní statistiku, součástí je nápověda.

Umí načítat data z dekompresního počítače - tato funkce je spolu s funkcí pro import ponoru z jiného LOG souboru dostupná pouze u registrované verze. Data se načítají pomocí DOSových drátů, s MemoMouse program zatím nepracuje.

Registrační poplatek je 400 Kč.

Jak stáhnout ponory do kapesního počítače s PalmOS najdete zde - je to rozumnější náhrada MemoMouse.

Hlavní obrazovka

Program Vám umožní také spojovat ponory Aladinem roztržené kvůli delšímu povrchovému intervalu nebo naopak rozdělovat ponory, kter jsou díky malému povrchovému intervalu propojeny.

Statistika počítá procentuelní zastoupení všech typů ponorů a aktivit ve těchto skupinách:

 • všechny ponory
 • ponory ve sladké vodě
 • ponory v moři
 • ponory do malých hloubek
 • ponory do středních hloubek
 • ponory do velkých hloubek
Dále Vám spočítá dílčí a celkové součty doby pod vodou do potápěčského deníku po zadaném počtu ponorů a nakonec získáte přehled o ponorech na jednotlivých lokalitách.

Zobrazení grafu

Vývoj programu - popis verzí

Program pořád upravuji, odstraňuji chyby. Dosavadní vývoj je následující:

 • 2.5.69 (29.2.2012)
  • Přepracování grafického výstupu a oprava chyb v interpretaci dat.
 • 2.4.20 (25.10.2009)
  • Neveřejné testy a doplňky.
 • 2.3.7 (25.10.2006)
  • Doplnění exportu ponoru ve formě hlášení stavu lokality na Strany potápěčské. Všechny číselné a datumové pole se přenášejí bez problémů. Vzhledem o omezením daným použitým formátem souboru (délka názvu lokality 20 znaků) nebude pravděpodobně správně vybrán název lokality na SP, který má 50 znaků. Také poznámka se pravděpodobně nevejde celá do limitu URL, který je 255 znaků. Tyto problémy plánuji odstranit v přístí verzi, která bude mít vlastní formát dat.
 • 2.3.6 (27.2.2006)
  • Doplnění exportu dat z celého LOGu do formátu CSV, který umí zpracovat databázové nebo tabulkové programy.
  • Doplnění spouštěcích parametrů - parametr /saveblock bude ukládat každý přenos dat z Aladina do souboru.
 • 2.3.5 (30.9.2004)
  • Oprava chyby v přehledu při nevyplněných údajích.
  • Doplnění zobrazování oblasti dekomprese a chyby přenosu tlaku.
  • Zapamatování umístění a velikosti oken grafu, přehledu a statistiky.
  • Možnost listovat ponory při otevřeném okně grafu.
  • Zobrazení průměrné hloubky ponoru.
 • 2.3.4 (21.11.2003)
  • Oprava chyb při ukládání nastavení.
 • 2.3.3 (11.10.2003)
  • Ukládání čísla přístroje.
 • 2.3.2 (1.10.2003)
  • Zvýšen počet COM portů na 8.
 • Verze 2.3.1 (9.3.2003)
  • Sakra - práce kvapná, málo platná - oprava chyby v identifikaci Aladina. Teď už by opravdu měla fungovat automatická detekce typu Aladina.
 • Verze 2.3.0 (2.3.2003)
  • Nový typ ponoru - SCR. Automatická detekce typu Aladina, u modelů OXY a Nitrox zobrazení nastavení směsi a limitu parciálního tlaku kyslíku. Barevně odlišený ukazatel zaplnění poznámky.
 • Verze 2.2.14 (16.8.2002)
  • Oprava chyby v otevírání souboru ze seznamu dříve otevřených souborů.
 • Verze 2.2.13 (7.8.2002)
  • Oprava chyby v názvu souboru při importu ponorů. Odstranění problematické klávesové zkratky konce programu Ctrl+X (také Vyjmout/Cut), přidání klávesových zkratek Ctrl+PgUp, Ctrl+PgDn, Ctrl+Home, Ctrl+End pro pohyb po ponorech ať jste v kterémkoliv poli, indikátor naplnění pole poznámka, doubleclick na výběru lokalit a partnerů. Ukládání čísla Aladina do LOGu.
 • Verze 2.2.12 (18.6.2002)
  • Opraveny chybičky při změně jazyka, doplněna němčina (přeložil Norber Lender z Rakouska), okna grafu, statistiky a přehledu ponorů jsou zvětšovací.
 • Verze 2.2.11
  • Opravena chybička v registraci.
 • Verze 2.2.10
  • Doplněno automatické rozeznání povrchového intervalu při spojování ponorů a jemnější rozlišení hloubek v grafu u mělkých ponorů.
 • Verze 2.2.9
  • Oprava chyby vzniklé opravou.
 • Verze 2.2.8
  • Opraveno zobrazení grafu pro Oxy modely Aladina.
 • Verze 2.2.7
  • Vylepšený registrační formulář opatřený kouzelníkem (wizardem). V helpu doplněn postup při řešení problémů se stahováním dat.
 • Verze 2.2.6
  • Oprava chyby v počasí - proti originálnímu Datatraku byly navzájem prohozeny popisy Mlhavo a Oblačno. Pro opravu souborů s tímto prohozeným počasím si stáhněte prográmek alepatch. Ošetřen problém se statistikou, který se projevil, když nebyla vyplněna lokalita.
 • Verze 2.2.5
  • Oprava chyby v tisku do souboru a odstranění nutnosti restartovat program po registraci uživatele.
 • Verze 2.2.4
  • Oprava chyby v registraci přípony souboru.
 • Verze 2.2.3
  • Oprava chyby ve formátu souboru, který vznikl volbou menu Nový.
 • Verze 2.2.2
  • Vnitřní optimalizace.
 • Verze 2.2.1
  • Vnitřní optimalizace.
 • Verze 2.2.0
  • Vícejazyčná verze.
 • Verze 2.1.6
  • Oprava chyby nastavení typu komputeru Nitrox a Oxy.
 • Verze 2.1.5
  • Úprava zápisu historie otevřených souborů.
 • Verze 2.1.4
  • Změna názvu programu, protože původní název "Aladin pro Windows 95" mnoho uživatelů mátl a díky tomu jsem neustále dostával dotazy typu "chodí to na W98", "chodí to na WNT". Odpověď je ano, je to 32-bitová WIN aplikace a funguje na W95/W98/NT.
 • Verze 2.1.3
  • Úprava pro možnou detekci nových dekompresometrů.
 • Verze 2.1.2
  • Přidána možnost práce s Aladinem O2.
 • Verze 2.1.1
  • Oprava drobné chybičky v zobrazování konce zkušební doby.
 • Verze 2.1.0
  • Oprava problému s tiskem na některých systémech s Windows95.
 • Verze 2.0.3
  • Oprava problému s přenosem dat u některých typů interface.
 • Verze 2.0.2
  • Drobná změna v designu - snad přispěje k přehlednosti údajů.
 • Verze 2.0.1
  • Přidána možnost založení nového logbooku.
 • Verze 2.0.0
  • Změna distribuce programu - od této verze je program shareware, to znamená, že ho můžete 30 dní zkoušet, ale po uplynutí této doby musíte zaplatit registrační poplatek. Od verze 2 program umí stahovat data z potápěčského komputeru Aladin a podobných.
 • Verze 1.10.3
  • Pouze vnitřní změny v tisku - navenek by se neměli projevit.
 • Verze 1.10.2
  • Ostrá verze s novým tiskem.
 • Verze 1.10.1
  • Pracovní verze - opravena chyba v tisku s některými nastavenými okraji.
 • Verze 1.10.0
  • Změna metody tisku.
 • Verze 1.9.4
  • Přidáno zobrazování dne v týdnu u ponoru a ve statistice.
 • Verze 1.9.3
  • Přidáno nastavení tisku - levý a pravý okraj, okraje kolem celé stránky.
 • Verze 1.9.2
  • Přidána možnost roztrhnout ponor na dva
 • Verze 1.9.1
  • Oprava chyby - nešel načíst ponor přes celou paměť Aladina
 • Verze 1.9.0
  • Zprovozněn tisk A4 pouze sudé nebo liché stránky
 • Verze 1.8.2
  • V nabídce místa se u vyplněné lokality zobrazují pouze místa této lokality
 • Verze 1.8.1
  • Oprava drobné chyby
 • Verze 1.8.0
  • Doplněna možnost přepínání Aladin / Aladin Nitrox (Nitroxový počítač má jinak uložený graf). Přidána funkce hledat další výskyt. Nastavení přesunuto do registrační databáze. Vyřešeno překreslování grafů při přepínání oken.
 • Verze 1.74
  • Oprava chyby při přečíslovávání
 • Verze 1.73
  • Doplněna nabídka předchozích hodnot v položkách lokalita, místo, partner.
 • Verze 1.72
  • Změna při rušení ponoru, možnost přečíslovat ponory s libovolným počátkem.
 • Verze 1.71
  • Oprava chyby ve statistice.
 • Verze 1.7
  • Rozšíření statistiky o průměrné hloubky ponorů, doplnění statistiky o přehled ponorů podle lokalit. Přidána funkce přehled ponorů s možností uložení do souboru a tisku. Import ponorů nyní umožňuje vybrat více ponorů najednou. Přidána funkce vyhledávání řetězce v položkách lokalita, místo, partner a poznámka. Registrace přípony *.LOG do Windows. Opraven výpočet zaplnění profilu ponoru.
 • Verze 1.6
  • Oprava chyby v tisku
 • Verze 1.55
  • Oprava přečíslování ponorů
 • Verze 1.5
  • Změna tiskových výstupů do grafiky
 • Soubory

  Aladin LOG Editor (nejnovější verze)
  Kompletní program včetně nápovědy
  Aladin LOG Editor (430 kB)

  Aladin LOG Editor verze 2.2.14
  Kompletní program včetně nápovědy
  Aladin LOG Editor (430 kB)

  Opravný program
  Oprava LOGů s prohozeným popisem počasí. Od verze 2.2.6 se tato chyba již nevyskytuje. Soubory uložené starší verzí Aladin LOG Editoru opravíte tímto programem. Program nedělá nic jiného, něž že projede LOG a když najde počasí Mlhavo, tak ho zamění za Oblačno. A naopak. Pokud tedy přecházíte na verzi 2.2.6 a novější z nějaké verze 2.2.5 a starší, musíte použít program alepatch, aby jste měli v LOGu stejné počasí jako předtím.
  Aladin LOG Editor Patch (184 kB)