Registrace software

Proč registrovat software

Registraci software (a zaplacením) si zpřístupníte funkce, které u neregistrovaných produktů zablokované.

Pokud mi pošlete e-mail s se souborem regdata.txt a já Vám zašlu registrační klíč na vyzkoušení všech funkcí software. Po zaplacení registračního poplatku Vám zašlu trvalý klíč.

Vyplnění registračních údajů

 1. Z menu programu zvolte položku Registrace. Tím spustíte registračního průvodce.
 2. Přečtěte si informace k registraci programu. Pak stiskněte tlačítko Další.
 3. Zvolte třetí variantu - Teprve vyplním registraci a stiskněte tlačítko Další
 4. Vyplňte svoje registrační údaje - ve jménu uživatele napište nejprve příjmení a pak jméno. Další povinnou položkou je Váš e-mail. Seriové číslo programu je vyplněno automaticky a nelze ho měnit. Zbývající položky jsou nepovinné, můžou pomoci při vzájemné komunikaci. Nakonec stiskněte tlačítko Další.
 5. Zvolte umístění souboru regdata.txt, který bude vytvořen. Stiskněte tlačítko Najít a naklikejte si cestu, kde bude tento soubor vytvořen. Nakonec stiskněte tlačítko Další.
 6. Po stisknutí tlačítka Dokončit bude na zvoleném místě vytvořen soubor s registračními údaji regdata.txt. Tento soubor pošlete jako přílohu e-mailem nebo vytištěný na papíře na adresu uvedenou v informacích k registraci programu (viz. bod 2).

Zaplacení registračního poplatku

Po přijetí souboru regdata.txt Vám obratem sdělím číslo účtu a další náležitosti, které budete potřebovat pro zaplacení registračního poplatku.

Registrace software

 1. Jakmile přijde Vaše platba na účet, nebo to spolu vyřešíme v hotovosti, pošlu Vám zpět soubor regdata.txt doplněný o Váš registrační klíč k programu. Tento soubor si uložte z poštovního programu někam na disk a pečlivě ho uschovejte.
 2. Z menu programu zvolte položku Registrace. Tím spustíte registračního průvodce.
 3. Přečtěte si informace k registraci programu. Pak stiskněte tlačítko Další.
 4. Zvolte první variantu - již jsem se registroval, mam soubr regdata.txt a stiskněte tlačítko Další
 5. Stiskněte tlačítko Najít a naklikejte si cestu, kde jste uložil(a) zaslaný soubor s doplněným klíčem. Nakonec stiskněte tlačítko Další.
 6. Po stisknutí tlačítka Dokončit bude software registrován a všechny funkce budou dostupné. Pouze u některých software se funkce odblokují až po novém spuštění software. Na tento fakt ale budete upozorněn(a) v dokumentaci