Softwarové utilitky

Konverze

FREEWARE
Program Konverze 3.1.4 slouží k převodu české diakritiky mezi různými kódováními (Windows 1250, Kameničtí, Latin2, Koi8, Ascii). Umí pracovat se soubory nebo s clipboardem. Program je možné volat i s parametry v dávkovém režimu.

Konverze (0.20 MB)

FileSync

SHAREWARE
Program FileSync nahrazuje dva starší programy DISKsync a FTPsync. Slouží zejména pro udržování konzistence obsahu kopií WWW stránek na lokálním počítači a na internetu nebo k udržování konzistence souboru na dvou vzdálených počítačích, které nejsou propojeny sítí. Změny se přenášejí pomocí FTP/SMTP/POP3 nebo prostřednictvím ZIP souboru na přenosném médiu (disketa, výměnný disk, USB klíčenka,...). Po instalaci si napište o časově omezenou licenci na vyzkoušení.

Registrační poplatek je 1000 Kč. Poplatek za upgrade z programů FTPsync nebo DISKsync je 600 Kč.

 • Verze 1.3.0 (26.2.2005)
  • První vypuštěná verze.
  • Oproti výše zmíněným starším programům tento pro ukládání dat nepoužívá primárně registry windows (i když tato možnost byla zachována).
  • Pro ukládání je použita databáze formátu MS Access. Pro přístup k datům je zapotřebí nainstalovat BDE.
  • Jednotlivá synchronizační schémata lze zařadit do dávky a provádět je najednou.
  • Nový způsob ukládání dat umožnil uschovávat také historii změn souborů.
  • Pro přenos souboru v ZIPu jsou použity nejnovější freeware dll knihovny.
  • Do budoucna se připravuje ještě funkčnost synchronizace souborů v LAN síti.
FileSync (1.31 MB)

DISKsync

SHAREWARE
Program DISKsync slouží zejména pro udržování konzistence obsahu kopií souborů na dvou počítačích, například v práci a doma. Jistě ale naleznete další využití této utility. Program hlídá datum změny souborů v definovaných adresářích a umožňuje přenos změněných souborů na jiný počítač. Po instalaci máte k dispozici časově omezenou plnou verzi na vyzkoušení.

Registrační poplatek je 400 Kč.

 • Vývoj je zastaven
 • Verze 1.3.5 (2.7.2003)
  • Vyčištění smazaných souborů z lokálního menu.
 • Verze 1.3.4 (11.4.2003)
  • Nejprve se mažou soubory, teprve potom aktualizují.
 • Verze 1.3.3 (8.4.2003)
  • Oprava velikosti znaků v názvech souborů a adresářů.
 • ...
 • Verze 1.1.13
  • Vylepšený registrační formulář opatřený kouzelníkem (wizardem).
 • Verze 1.1.12
  • Oprava problému s ukládanou délkou cesty a jména souboru - z 80 znaků zvětšeno na 160.
DISKsync (1.06 MB)

FTPsync

Program FTPsync slouží zejména pro udržování konzistence obsahu kopií WWW stránek na lokálním počítači a na internetu (FTP serveru). Jistě ale naleznete další využití této utility. Program hlídá datum změny souborů v definovaných adresářích a umožňuje přenos změněných souborů na pomocí FTP protokolu na jiný počítač. Po instalaci máte k dispozici časově omezenou plnou verzi na vyzkoušení.

Registrační poplatek je 400 Kč.

 • Vývoj je zastaven
 • Verze 2.5.3 (2.7.2003)
  • Vyčištění smazaných souborů z lokálního menu.
 • Verze 2.5.2 (11.4.2003)
  • Nejprve se mažou soubory, teprve potom aktualizují.
 • Verze 2.5.1 (8.4.2003)
  • Oprava popisu programu.
 • ...
 • Verze 2.2.13
  • Vylepšený registrační formulář opatřený kouzelníkem (wizardem).
 • Verze 2.2.12
  • Oprava problému s ukládanou délkou cesty a jména souboru - z 80 znaků zvětšeno na 160.
FTPsync (0.94 MB)

Instalace databázové podpory BDE

Borland Database Engine (BDE) verze 5.1.0

Databázová podpora, kterou musíte mít, aby mnohé programy fungovaly. Na základě mnoha žádostí jsem instalaci rozdělil na BDE a vlastní program, současně jsem celou instalaci rozdělil na menší soubory, které jsou v podstatě "zazipované" instalační diskety. Napřed nainstalujte BDE a potom příslušný program (Testgen, ISP nebo Posturograph).

Disk 1 databázového engine (1381 kB)
Disk 2 databázového engine (1419 kB)
Disk 3 databázového engine (1275 kB)
   nebo
aktuální verze přímo z Ameriky

Borland Database Engine (BDE) verze 5.2.0.2

BDE 5.2.0.2 (10 MB)

Ostatní

Poslední CTX klient umožňující vlastní nastavení (verze 10.150)

ICA klient (7 MB)